Shree Krishna Aarti (3)

Aarti Yugalkishore Ki Kijay ।
Tann Mann Nyochavar Kijay ॥
Gaurshyam Mukh Nirkhan Leejay ।
Hari Ka Swaroop Nayan Bhari Peejay ॥

Ravi Shashi Koti Badan Ki Shobha ।
Tahi Nirakh Mero Mann Lobha ॥
Odde Neel Peet Pat Sari ।
Kunj Bihari Girivardhari ॥

Phulan Ki Sej Phulan Ki Mala ।
Ratan Sinhasan Baithe Nandlala ॥
Kanchan Thar Kapur Ki Bati ।
Hari Aye Nirmal Bahi Chhati ॥

Shree Purshottam Girivardhari ।
Aarti Karat Sakal Brajanari ॥
Nand-Nandan Brajbhan Kishori ।
Parmanand Swami Avichal Jori ॥

Other Similar Pages