Shree Tulsi Aarti (6)

Vrndaavanavaasee Jay Maaye Tulashee ।
Shivaharibrahmaadeekaan Toon Vandy Hosee ॥
Mrtyulokee Pragatuni Bhakta Uddharisee ।
Tujhen Darshan Hotaan Jalatee Agharaasheen ॥1॥

Jay Dev Jay Devee Jay Tulashee Maate ।
Karin Vrddheen Aayudhy Naaraayanavanite ॥Dhru०॥

Kaartikashukladvaadashi Krshnaasheen Lagn ।
Tujhe Vrndaavanee Nishidinin Shreekrshn ॥
Svargaahunee Vrshtee Karitee Suragan ।
Bhakt Chintan Karitaan Karisee Paavan ॥ Jaya० ॥2॥

Tribhuvanin Tujhee Seva Karitee Trikaal ।
Tyaanten Sukh Deoonee Taaree Gopaal ॥
Tujhen Stavan Aikuni Kaampati Kalikaal ।
Paavan Kari Maj Mhane Moro Ballaal ॥ Jaya० ॥3॥

Other Similar Pages