Shree Tulsi Aarti (1)

Jai Jai Tulsi Mata
Sab Jag Ki Sukh Daata, Var Daata
Jai Jai Tulsi Mata ॥

Sab Yogo Ke Upar, Sab Rogo Ke Upar
Ruj Se Raksha Karke Bhav Trata
Jai Jai Tulsi Maata ॥

Bahu Putri He Shyama, Sur Balli Hai Graamya
Vishnu Priye Jo Tumko Seve, So Nar Tar Jaata
Jai Jai Tulsi Mata ॥

Hari Ke Shish Viraajat Tribhuvan Se Ho Vandit
Patit Jano Ki Taarini, Tum Ho Vikhyata
Jai Jai Tulsi Mata ॥

Lekar Janam Vijan Me Aayi Divya Bhavan Me
Maanavlok Tumhi Se Sukh Sampati Paata
Jai Jai Tulsi Mata ॥

Hari Ko Tum Ati Pyaari Shyaamvaran Sukumaari
Prem Ajab Hai Unka Tumse Kaisa Naata
Jai Jai Tulsi Mata ॥

Other Similar Pages