श्री साईं बाबा महामंत्र (२)

ॐ साईं राम ॥१॥

जय जय साईं राम ॥२॥

सबका मालिक एक है ॥३॥

ॐ साईं देवाय नमः ॥४॥

ॐ साईं गुरुवाय नमः ॥५॥

ॐ शिर्डी देवाय नमः ॥६॥

ॐ सर्व देवाय रूपाय नमः ॥७॥

ॐ समाधिदेवाय नमः ॥८॥

ॐ अजर अमराय नमः ॥९॥

ॐ मालिकाय नमः ॥१०॥

ॐ फखिरदेवाय नमः ॥११॥

ॐ शिर्डी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय
धीमहि तनो साईं प्रचोदयात ॥१२॥

ॐ सर्वज्ञा सर्व देवता सवरूप अवतारा,
सत्य धर्म शांति प्रेमा स्वरूप अवतारा,
सत्यम शिवम् सुन्दरम स्वरुप अवतारा,
अनंत अनुपम ब्रह्म स्वरूप अवतारा,
ॐ परमानंद श्री शिर्डी नाथाय नमः ॥१३॥

Other Similar Pages